เซิร์ฟเวอร์ใหม่ 94 นามิ SEASON II

ต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่กับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มิถุนายนนี้

รวมกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์

เติมเงินสะสมรายวัน

ระยะเวลา 5 – 11 มิถุนายน (7 วัน)

ข้อเสนอพิเศษ

ระยะเวลา 5 มิถุนายน (00:01 – 23:59) (1 วัน)

เติมเงินสะสมรายวัน

ระยะเวลา 5 – 7 มิถุนายน (00:01 – 23:59) (3 วัน)

ส่วนลด 7 วัน

ระยะเวลา 5 – 11 มิถุนายน (7 วัน)

อันดับอัญมณี

ระยะเวลา 5 มิถุนายน (00:01 – 23:59) (1 วัน)

หลอมอัญมณี

ระยะเวลา 5 – 11 มิถุนายน (7 วัน)

ข้ามขีดจำกัด

ระยะเวลา 5 – 11 มิถุนายน (7 วัน)

ดาวลูกเรือ

ระยะเวลา 5 – 11 มิถุนายน (7 วัน)

©Copyright 2018 POP2online. All rights Reserved.