เซิร์ฟเวอร์ใหม่ 98 ชิราโฮชิ SEASON II

ต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่กับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กรกฎาคมนี้

กิจกรรมตัวละครใหม่

รวมกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์

เติมเงินสะสมรายวัน

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (7 วัน)

ข้อเสนอพิเศษ

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (00:01 – 23:59)

ทุกๆ 1 วัน ของรางวัลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

วันที่ 1

วันที่ 7

เติมเงินสะสมรายวัน

ระยะเวลา 3 – 5 กรกฎาคม (00:01 – 23:59) (3 วัน)

ส่วนลด 7 วัน

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (7 วัน)

อันดับอัญมณี

ระยะเวลา 3 กรกฎาคม (00:01 – 23:59) (1 วัน)

หลอมอัญมณี

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (7 วัน)

ข้ามขีดจำกัด

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (7 วัน)

ดาวลูกเรือ

ระยะเวลา 3 – 9 กรกฎาคม (7 วัน)

©Copyright 2018 POP2online. All rights Reserved.