Character

นักรบ : มีทักษะในการปกป้อง ชำนาญในการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหลายตัว
และสร้างโล่ให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ มีสกิลเกี่ยวข้องกับการโจมตีศัตรูเป็น
วงกว้าง และการเพิ่มโล่ให้กับทีม


จอมเวทย์ : เชี่วญชาญเรื่องธาตุ สะกดจิต ชำนาญการใช้เวทมนตร์ธาตุ เป็นตัว
ช่วยเสริมพลังให้เพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดี มีสกิลเกี่ยวข้องกับการโจมตีศัตรูเป็น
ธาตุ และการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม


มือปืน : ชำนาญปืน ลอบสังหาร ชำนาญในการโจมตีเป้าหมายเดี่ยว แต่เสีย
เปรียบด้านพลังป้องกัน มีสกิลเกี่ยวข้องกับการโจมตีศัตรูเดี่ยวๆ อย่างรุนแรง
และสามารถโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลได้


หมอ : ความสามารถฟื้นฟู วางยาพิษ เก่งกาจเรื่องการฟื้นฟู พร้อมวางยาพิษ
ศัตรูไปพร้อมกัน มีสกิลเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูต่างๆ รวมถึงการใช้ดีบัฟกับศัตรู

©Copyright 2018 POP2online. All rights Reserved.